Życie łaty

Android Open Source Project (AOSP) wykorzystuje internetowe narzędzie do przeglądania kodu znane jako Gerrit . Poniższy schemat blokowy ilustruje, co dzieje się z poprawką po jej napisaniu. Chociaż może się to wydawać skomplikowane, większość pokazanych kroków jest wykonywana w aplikacji internetowej.

Aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące konfiguracji korzystania z Gerrit i Git, zobacz Przesyłanie poprawek .

diagram przepływu pracy

Rysunek 1. Przepływ pracy nad poprawkami