Biuletyn aktualizacji pikseli - luty 2021 r

Opublikowano 1 lutego 2021 r

Biuletyn Pixel Update zawiera szczegółowe informacje o lukach w zabezpieczeniach i usprawnieniach funkcjonalnych dotyczących obsługiwanych urządzeń Pixel (urządzeń Google). W przypadku urządzeń Google poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2021-02-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy omówione w tym biuletynie oraz wszystkie problemy w Biuletynie zabezpieczeń Androida z lutego 2021 r. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zobacz Sprawdzanie i aktualizowanie wersji Androida .

Wszystkie obsługiwane urządzenia Google otrzymają aktualizację do poziomu poprawek 2021-02-05. Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Ogłoszenia

  • Oprócz luk w zabezpieczeniach opisanych w Biuletynie zabezpieczeń Androida z lutego 2021 r., Urządzenia Google zawierają również poprawki dla luk w zabezpieczeniach opisanych poniżej.

Łatki bezpieczeństwa

Luki w zabezpieczeniach są pogrupowane pod komponentem, na który mają wpływ. Istnieje opis problemu oraz tabela z CVE, powiązanymi odniesieniami, typem luki w zabezpieczeniach , wagą i zaktualizowanymi wersjami Android Open Source Project (AOSP) (jeśli dotyczy). Gdy jest dostępna, łączymy publiczną zmianę, która dotyczyła problemu, z identyfikatorem błędu, takim jak lista zmian AOSP. Gdy wiele zmian dotyczy jednego błędu, dodatkowe odniesienia są połączone z numerami po identyfikatorze błędu.

Komponenty Qualcomm o zamkniętym źródle

CVE Bibliografia Rodzaj Surowość Składnik
CVE-2020-11203 A-149886670 * Nie dotyczy Umiarkowany Komponent o zamkniętym źródle

Funkcjonalne plastry

Szczegółowe informacje na temat nowych poprawek błędów i poprawek funkcjonalnych zawartych w tej wersji można znaleźć na forum społeczności Pixel .

Częste pytania i odpowiedzi

Ta sekcja zawiera odpowiedzi na typowe pytania, które mogą się pojawić po przeczytaniu tego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń 2021-02-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń 2021-02-05 i wszystkimi wcześniejszymi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, przeczytaj instrukcje w harmonogramie aktualizacji urządzeń Google .

2. Co oznaczają wpisy w kolumnie Typ ?

Wpisy w kolumnie Typ tabeli szczegółów luki odnoszą się do klasyfikacji luki w zabezpieczeniach.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywileju
ID Ujawnienie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

3. Co oznaczają wpisy w kolumnie References ?

Wpisy w kolumnie References tabeli szczegółów luki mogą zawierać przedrostek identyfikujący organizację, do której należy wartość odniesienia.

Prefiks Odniesienie
ZA- Identyfikator błędu Androida
QC- Numer referencyjny Qualcomm
M- Numer referencyjny MediaTek
N- Numer referencyjny NVIDIA
B- Numer referencyjny Broadcom

4. Co oznacza * obok identyfikatora błędu systemu Android w kolumnie References ?

W przypadku problemów, które nie są publicznie dostępne, obok identyfikatora błędu systemu Android w kolumnie Odniesienia znajduje się * . Aktualizacja dotycząca tego problemu jest zwykle zawarta w najnowszych sterownikach binarnych dla urządzeń Pixel dostępnych w witrynie Google Developer .

5. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone między ten biuletyn i biuletyny zabezpieczeń systemu Android?

Luki w zabezpieczeniach udokumentowane w Biuletynach zabezpieczeń systemu Android są wymagane do zadeklarowania najnowszego poziomu poprawek zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android. Dodatkowe luki w zabezpieczeniach, takie jak te udokumentowane w niniejszym biuletynie, nie są wymagane do deklarowania poziomu poprawek zabezpieczeń.

Wersje

Wersja Data Uwagi
1.0 1 lutego 2021 r Opublikowano biuletyn