Biuletyn aktualizacji pikseli - luty 2019 r

Opublikowano 4 lutego 2019 r

Biuletyn aktualizacji Pixel zawiera szczegółowe informacje o lukach w zabezpieczeniach i usprawnieniach funkcjonalnych wpływających na obsługiwane urządzenia Google Pixel (urządzenia Google). W przypadku urządzeń Google poziomy poprawek zabezpieczeń z 05.02.2019 lub nowszych rozwiązują wszystkie problemy opisane w tym biuletynie i wszystkie problemy w Biuletynie zabezpieczeń Androida z lutego 2019 r. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, zobacz Sprawdzanie i aktualizowanie wersji Androida .

Wszystkie obsługiwane urządzenia Google otrzymają aktualizację do poziomu poprawek 2019-02-05. Zachęcamy wszystkich klientów do zaakceptowania tych aktualizacji na swoich urządzeniach.

Uwaga: obrazy oprogramowania sprzętowego urządzeń Google są dostępne w witrynie Google Developer .

Ogłoszenia

W biuletynie aktualizacji Pixel z lutego 2019 r. Nie ma poprawek zabezpieczeń Pixela.

Funkcjonalne plastry

Wszystkie urządzenia Pixel z systemem Android 9 otrzymają aktualizację systemu Android 9 w ramach lutowego OTA. To kwartalne wydanie zawiera wiele funkcjonalnych aktualizacji i ulepszeń różnych części platformy Android i obsługiwanych urządzeń Pixel.

Częste pytania i odpowiedzi

Ta sekcja zawiera odpowiedzi na typowe pytania, które mogą się pojawić po przeczytaniu tego biuletynu.

1. Jak sprawdzić, czy moje urządzenie zostało zaktualizowane w celu rozwiązania tych problemów?

Poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2019-02-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie problemy związane z poziomem poprawek zabezpieczeń 2019-02-05 i wszystkimi wcześniejszymi poziomami poprawek. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić poziom poprawek zabezpieczeń urządzenia, przeczytaj instrukcje w harmonogramie aktualizacji Pixela .

2. Co oznaczają wpisy w kolumnie Typ ?

Wpisy w kolumnie Typ tabeli szczegółów luki odnoszą się do klasyfikacji luki w zabezpieczeniach.

Skrót Definicja
RCE Zdalne wykonanie kodu
EoP Podniesienie przywileju
ID Ujawnienie informacji
DoS Odmowa usługi
Nie dotyczy Klasyfikacja niedostępna

3. Co oznaczają wpisy w kolumnie References ?

Wpisy w kolumnie References tabeli szczegółów luki mogą zawierać przedrostek identyfikujący organizację, do której należy wartość odniesienia.

Prefiks Odniesienie
ZA- Identyfikator błędu Androida
QC- Numer referencyjny Qualcomm
M- Numer referencyjny MediaTek
N- Numer referencyjny NVIDIA
B- Numer referencyjny Broadcom

4. Co oznacza * obok identyfikatora błędu Androida w kolumnie References ?

W przypadku problemów, które nie są publicznie dostępne, obok identyfikatora błędu systemu Android w kolumnie Odwołania znajduje się znak *. Aktualizacja dotycząca tego problemu jest zwykle zawarta w najnowszych sterownikach binarnych dla urządzeń Pixel dostępnych w witrynie Google Developer .

5. Dlaczego luki w zabezpieczeniach są podzielone między ten biuletyn i biuletyny zabezpieczeń systemu Android?

Luki w zabezpieczeniach udokumentowane w Biuletynach zabezpieczeń systemu Android są wymagane do zadeklarowania najnowszego poziomu poprawek zabezpieczeń na urządzeniach z systemem Android. Do deklarowania poziomu poprawek zabezpieczeń nie są wymagane dodatkowe luki w zabezpieczeniach, takie jak te udokumentowane w niniejszym biuletynie.

Wersje

Wersja Data Uwagi
1.0 4 lutego 2019 r Opublikowano biuletyn.