StreszczenieXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Pomocnicza klasa bazowa do analizowania plików XML

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class AbstractXmlParser.ParseException

Zgłaszany, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML

Konstruktorzy publiczni

AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane XML zawarte w podanych danych wejściowych.

Metody chronione

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia pliku XML

Konstruktorzy publiczni

StreszczenieXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

analizować

public void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane XML zawarte w podanych danych wejściowych.

Rzuca
AbstractXmlParser.ParseException jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych

Metody chronione

utwórzXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia pliku XML

Zwroty
DefaultHandler