com.android.tradefed.util.statsd

sınıflar

ConfigUtil statsd yapılandırma dosyalarını oluşturmak, bunlarla etkileşim kurmak ve bunları göndermek için yardımcı program sınıfı.
MetrikUtil İtilen istatistik yapılandırmalarından metrikleri çekmek için yardımcı program sınıfı.