com.android.tradefed.util.statsd

Sınıflar

YapılandırmaUtil Statsd yapılandırma dosyalarını oluşturmak, bunlarla etkileşimde bulunmak ve iletmek için yardımcı program sınıfı.
MetrikKullanım Aktarılan istatistik yapılandırmalarından metrikleri almaya yönelik yardımcı program sınıfı.

Numaralandırmalar

ConfigUtil.LogSource