MetrikUtil

public class MetricUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.statsd.MetricUtil


İtilen istatistik yapılandırmalarından metrikleri çekmek için yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

MetricUtil ()

Genel yöntemler

static getEventMetricData ( ITestDevice device, long configId)

statsd yapılandırma kimliğini kullanarak cihazdan statsd olay metrikleri verilerini alın.

static InputStreamSource getReportByteStream ( ITestDevice device, long configId)

Bir bayt akışı kaynağı olarak Statsd raporunu alın

static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata ( ITestDevice device)

Sistem sunucusu kilitlenme bilgilerini de içeren istatistik meta verilerini alın.

Kamu inşaatçıları

MetrikUtil

public MetricUtil ()

Genel yöntemler

getEventMetricData

public static getEventMetricData (ITestDevice device, 
        long configId)

statsd yapılandırma kimliğini kullanarak cihazdan statsd olay metrikleri verilerini alın.

parametreler
device ITestDevice

configId long

İadeler

atar
DeviceNotAvailableException

getReportByteStream

public static InputStreamSource getReportByteStream (ITestDevice device, 
        long configId)

Bir bayt akışı kaynağı olarak Statsd raporunu alın

parametreler
device ITestDevice

configId long

İadeler
InputStreamSource

atar
DeviceNotAvailableException

getStatsdMetadata

public static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata (ITestDevice device)

Sistem sunucusu kilitlenme bilgilerini de içeren istatistik meta verilerini alın.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
StatsLog.StatsdStatsReport

atar
DeviceNotAvailableException
InvalidProtocolBufferException