MetricUtil

public class MetricUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.statsd.MetricUtil


Klasa narzędziowa do pobierania metryk z wypchniętych konfiguracji statystyk.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MetricUtil ()

Metody publiczne

static getEventMetricData ( ITestDevice device, long configId)

Pobierz dane metryk zdarzeń statsd z urządzenia przy użyciu identyfikatora konfiguracji statsd.

static InputStreamSource getReportByteStream ( ITestDevice device, long configId)

Pobierz raport Statsd jako źródło strumienia bajtów

static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata ( ITestDevice device)

Uzyskaj metadane statsd, które zawierają również informacje o awariach serwera systemowego.

Konstruktorzy publiczni

MetricUtil

public MetricUtil ()

Metody publiczne

pobierzEventMetricData

public static getEventMetricData (ITestDevice device, 
        long configId)

Pobierz dane metryk zdarzeń statsd z urządzenia przy użyciu identyfikatora konfiguracji statsd.

Parametry
device ITestDevice

configId long

Zwroty

Rzuca
DeviceNotAvailableException

pobierzReportByteStream

public static InputStreamSource getReportByteStream (ITestDevice device, 
        long configId)

Pobierz raport Statsd jako źródło strumienia bajtów

Parametry
device ITestDevice

configId long

Zwroty
InputStreamSource

Rzuca
DeviceNotAvailableException

getStatsdMetadata

public static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata (ITestDevice device)

Uzyskaj metadane statsd, które zawierają również informacje o awariach serwera systemowego.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
StatsLog.StatsdStatsReport

Rzuca
DeviceNotAvailableException
InvalidProtocolBufferException