ConfigUtil

public class ConfigUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil


statsd yapılandırma dosyaları oluşturmak, bunlarla etkileşim kurmak ve göndermek için yardımcı program sınıfı.

YAPILACAKLAR(b/118635164): Cihaz tarafı yapılandırma yardımcı programlarıyla birleştirin.

Özet

kamu inşaatçılar

ConfigUtil ()

Genel yöntemler

static long pushBinaryStatsConfig ( ITestDevice device, File configFile)

Metrikleri toplamak için bir ikili istatistik yapılandırma dosyası gönderir

static long pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds) pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds)

eventAtomIds içinde sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyası gönderir.

static void removeConfig ( ITestDevice device, long configId)

Bir statsd yapılandırma dosyasını kimliğine göre kaldırır, configId .

kamu inşaatçılar

ConfigUtil

public ConfigUtil ()

Genel yöntemler

pushBinaryStatsConfig

public static long pushBinaryStatsConfig (ITestDevice device, 
        File configFile)

Metrikleri toplamak için bir ikili istatistik yapılandırma dosyası gönderir

parametreler
device ITestDevice : Binary statsd yapılandırmasının gönderileceği test cihazı

configFile File : statsd yapılandırma dosyası

İadeler
long Yeni aktarılan yapılandırma dosyasının kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException

pushStatsConfig

public static long pushStatsConfig (ITestDevice device, 
         eventAtomIds)

eventAtomIds içinde sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir yapılandırma dosyası gönderir.

parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın nereye gönderileceği

eventAtomIds : toplanacak olay atom kimliklerinin listesi

İadeler
long Yeni aktarılan yapılandırma dosyasının kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException

kaldırYapılandırma

public static void removeConfig (ITestDevice device, 
        long configId)

Bir statsd yapılandırma dosyasını kimliğine göre kaldırır, configId .

parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın silineceği yer

configId long : silinecek yapılandırmanın kimliği

Atar
DeviceNotAvailableException