ConfigUtil

public class ConfigUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil


statsd yapılandırma dosyalarını oluşturmak, bunlarla etkileşim kurmak ve bunları göndermek için yardımcı program sınıfı.

YAPILACAKLAR(b/118635164): Cihaz tarafı yapılandırma yardımcı programlarıyla birleştir.

Özet

Kamu inşaatçıları

ConfigUtil ()

Genel yöntemler

static long pushBinaryStatsConfig ( ITestDevice device, File configFile)

Metrikleri toplamak için ikili bir istatistik yapılandırma dosyası gönderir

static long pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds) pushStatsConfig ( ITestDevice device, eventAtomIds)

eventAtomIds içinde sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir konfigürasyon dosyası gönderir.

static void removeConfig ( ITestDevice device, long configId)

configId kimliğine göre bir configId yapılandırma dosyasını kaldırır.

Kamu inşaatçıları

ConfigUtil

public ConfigUtil ()

Genel yöntemler

pushBinaryStatsConfig

public static long pushBinaryStatsConfig (ITestDevice device, 
        File configFile)

Metrikleri toplamak için ikili bir istatistik yapılandırma dosyası gönderir

parametreler
device ITestDevice : İkili istatistik yapılandırmasının gönderileceği test cihazı

configFile File : statsd yapılandırma dosyası

İadeler
long Yeni aktarılan yapılandırma dosyasının kimliği

atar
DeviceNotAvailableException

pushStatsConfig

public static long pushStatsConfig (ITestDevice device, 
         eventAtomIds)

eventAtomIds içinde sağlanan atomları toplamak için olay tabanlı bir konfigürasyon dosyası gönderir.

parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın nereye aktarılacağı

eventAtomIds : toplanacak olay atom kimliklerinin bir listesi

İadeler
long Yeni aktarılan yapılandırma dosyasının kimliği

atar
DeviceNotAvailableException

KaldırYapılandır

public static void removeConfig (ITestDevice device, 
        long configId)

configId kimliğine göre bir configId yapılandırma dosyasını kaldırır.

parametreler
device ITestDevice : yapılandırmanın silineceği yer

configId long : Silinecek yapılandırmanın kimliği

atar
DeviceNotAvailableException