com.android.tradefed.util.keystore

Arayüzler

IKeyStoreClient Parola veya hassas veriler için bir anahtar deposuna erişim sağlayan arayüz.
IKeyStoreFactory IKeyStoreClient oluşturma fabrikası.

Sınıflar

DryRunKeyStore Herhangi bir anahtar deposu değerinin her zaman uygun şekilde değiştirildiği ve bulunduğu, deneme amaçlı bir anahtar deposu.
JSONFileKeyStoreClient Yerel bir JSON dosyasının anahtar deposu olarak görev yaptığı örnek bir uygulama.
JSONFileKeyStoreFactory Bir JSON Anahtar Deposu Dosyasına erişim için bir JSONFileKeyStoreClient sağlayan bir JSON Anahtar Deposu Fabrikasının uygulanması.
KeyStoreException Önemli bir anahtar deposu hatası oluştuğunda atılır.
StubKeyStoreClient KeyStore İstemcisi için varsayılan saplama uygulaması.
StubKeyStoreFabrika KeyStore Factory için varsayılan saplama uygulaması