Klient StubKeyStore

public class StubKeyStoreClient
extends Object implements IKeyStoreClient

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreClient


Domyślna implementacja kodu pośredniczącego dla klienta KeyStore.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubKeyStoreClient ()

Metody publiczne

boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy prawidłowy magazyn kluczy, z którym można rozmawiać.

Konstruktorzy publiczni

Klient StubKeyStore

public StubKeyStoreClient ()

Metody publiczne

zawieraKlucz

public boolean containsKey (String key)

Metoda sprawdzania, czy magazyn kluczy zawiera dany klucz.

Parametry
key String : do sprawdzenia istnienia.

Zwroty
boolean true, jeśli dany klucz istnieje.

PobierzKlucz

public String fetchKey (String key)

Metoda pobierania danego klucza z magazynu kluczy.

Parametry
key String : do pobrania do magazynu kluczy.

Zwroty
String wartość String klucza. Zwróci wartość null, jeśli klucz nie zostanie znaleziony.

jest dostępny

public boolean isAvailable ()

Metoda sprawdzania, czy mamy prawidłowy magazyn kluczy, z którym można rozmawiać.

Zwroty
boolean true, jeśli mamy prawidłowy magazyn kluczy, false w przeciwnym razie.