JSONFileKeyStoreİstemci

public class JSONFileKeyStoreClient
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreClient


Yerel bir JSON dosyasının bir anahtar deposu işlevi gördüğü örnek bir uygulama. JSON metin dosyası, dize biçiminde değer anahtarına sahip olmalıdır.

Özet

Alanlar

protected JSONObject mJsonKeyStore

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreClient ()
JSONFileKeyStoreClient (File jsonFile)

Genel yöntemler

boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

void setKeyStore (JSONObject keyStore)

Anahtar deposunu ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem.

Korumalı yöntemler

void setKey (String key, String value)

value eşleme key .

Alanlar

mJsonKeyStore

protected JSONObject mJsonKeyStore

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreİstemci

public JSONFileKeyStoreClient ()

JSONFileKeyStoreİstemci

public JSONFileKeyStoreClient (File jsonFile)

parametreler
jsonFile File

atar
KeyStoreException

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean verilen anahtar varsa true .

getirmeAnahtarı

public String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirmek için.

İadeler
String anahtarın String değeri. Anahtar bulunamazsa null döndürür.

gecerli

public boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

İadeler
boolean geçerli bir anahtar depomuz varsa true , aksi takdirde false .

Anahtar Mağazasını ayarla

public void setKeyStore (JSONObject keyStore)

Anahtar deposunu ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem. Test için kullanılır.

parametreler
keyStore JSONObject : Anahtar deposu olarak kullanılacak JSONObject .

Korumalı yöntemler

ayar tuşu

protected void setKey (String key, 
                String value)

value eşleme key . mJsonKeyStore.put(key, value) ile eşdeğerdir.

parametreler
key String

value String

atar
JSONException