com.android.tradefed.util.executor

Sınıflar

ParallelDeviceExecutor <V> Bir işlevi paralel olarak yürütmek için ERROR(/ExecutorService) sarmalayıcısı.