Narzędzia mechaniczne

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Mechaniczne narzędzie do udostępniania logiki wielu urządzeń

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils ()

Metody publiczne

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Metoda pomocnicza do udostępniania konfiguracji wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę deviceInfos zegarkami

Konstruktorzy publiczni

Narzędzia mechaniczne

public ClockworkUtils ()

Metody publiczne

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

Metoda pomocnicza do udostępniania konfiguracji wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę deviceInfos zegarkami

Parametry
deviceInfos : podane informacje o urządzeniu

deviceList : lista urządzeń do wypełnienia

Zwroty
ITestDevice Urządzenie towarzyszące ITestDevice