ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


ยูทิลิตี้เครื่องจักรสำหรับการแบ่งปันตรรกะหลายอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ClockworkUtils ()

วิธีการสาธารณะ

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

วิธีตัวช่วยเพื่อแชร์การตั้งค่าหลายอุปกรณ์ที่ส่งคืน ITestDevice สำหรับสหายและเติมรายการ deviceInfos ด้วยนาฬิกา

ผู้สร้างสาธารณะ

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

วิธีการสาธารณะ

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

วิธีตัวช่วยเพื่อแชร์การตั้งค่าหลายอุปกรณ์ที่ส่งคืน ITestDevice สำหรับสหายและเติมรายการ deviceInfos ด้วยนาฬิกา

พารามิเตอร์
deviceInfos : ข้อมูลอุปกรณ์ที่ให้ไว้

deviceList : รายการอุปกรณ์ที่จะเติม

คืนสินค้า
ITestDevice อุปกรณ์สหาย ITestDevice