ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Narzędzie w zegarku do udostępniania logiki wielu urządzeń

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils ()

Metody publiczne

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Metoda pomocnicza udostępniająca konfigurację wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę DeviceInfos zegarkami

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

Metody publiczne

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
         deviceList)

Metoda pomocnicza udostępniająca konfigurację wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę DeviceInfos zegarkami

Parametry
deviceInfos : podano informacje o urządzeniu

deviceList : lista urządzeń do wypełnienia

Zwroty
ITestDevice Urządzenie towarzyszące ITestDevice

,

ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Narzędzie w zegarku do udostępniania logiki wielu urządzeń

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils ()

Metody publiczne

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Metoda pomocnicza udostępniająca konfigurację wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę DeviceInfos zegarkami

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

Metody publiczne

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
         deviceList)

Metoda pomocnicza udostępniająca konfigurację wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę DeviceInfos zegarkami

Parametry
deviceInfos : podano informacje o urządzeniu

deviceList : lista urządzeń do wypełnienia

Zwroty
ITestDevice Urządzenie towarzyszące ITestDevice