TarUtil

public class TarUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.TarUtil


Bir tar dosyasını işlemek için yardımcı program. Katran desteği sağlamak için ortak sıkıştırmayı sarar.

Özet

Kamu inşaatçıları

TarUtil ()

Genel yöntemler

static void extractAndLog (ITestLogger listener, File targzFile, String baseName)

Bir tar gz dosyasını ve içeriğini muhabirlere çıkarmak ve kaydetmek için yardımcı

static File extractTarGzipToTemp (File targzFile, String nameHint)

Tar.gz dosyasını bir geçici dizine açın ve sıkıştırın.

static File gzip (File inputFile)

Bir dosyayı gzip (.gz) için yardımcı program işlevi.

static boolean isGzip (File file)

Bir dosyanın gzip olup olmadığını belirleyin.

static File unGzip (File inputFile, File outputDir)

Bir dosyayı UnGZip yapın: bir tar.gz dosyası bir tar dosyası haline gelir.

static unTar (File inputFile, File outputDir)

Tar dosyasını bir dizine açın.

static unTar (File inputFile, File outputDir, fileNames) unTar (File inputFile, File outputDir, fileNames)

Tar dosyasını bir dizine açın.

Kamu inşaatçıları

TarUtil

public TarUtil ()

Genel yöntemler

özüve günlüğü

public static void extractAndLog (ITestLogger listener, 
        File targzFile, 
        String baseName)

Bir tar gz dosyasını ve içeriğini muhabirlere çıkarmak ve kaydetmek için yardımcı

parametreler
listener ITestLogger : ITestLogger nerede günlük dosyaları.

targzFile File : tar.gz ERROR(/File) içeriği günlüğünü ihtiyacı var.

baseName String : dosyalar bulunabilir almasını öngören baz ismi.

çıkarmaTarGzipToTemp

public static File extractTarGzipToTemp (File targzFile, 
        String nameHint)

Tar.gz dosyasını bir geçici dizine açın ve sıkıştırın.

parametreler
targzFile File : ekstresine tar.gz dosyası.

nameHint String : temp dizini için önek.

İadeler
File geçici dizin.

atar
FileNotFoundException

gzip

public static File gzip (File inputFile)

Bir dosyayı gzip (.gz) için yardımcı program işlevi. .gz uzantısı temel dosya adına eklenecektir.

parametreler
inputFile File : ERROR(/File) gzip'lenmesi.

İadeler
File gzipli dosya.

isGzip

public static boolean isGzip (File file)

Bir dosyanın gzip olup olmadığını belirleyin.

parametreler
file File : Dosya kontrol etmek.

İadeler
boolean dosyanın bir gzip olup olmadığı.

atar
dosya okunamadıysa.

unGzip

public static File unGzip (File inputFile, 
        File outputDir)

Bir dosyayı UnGZip yapın: bir tar.gz dosyası bir tar dosyası haline gelir.

parametreler
inputFile File : ERROR(/File) ungzip için

outputDir File : ungzipped dosyasını koymak için dizin.

İadeler
File Bir ERROR(/File) ungzipped dosyayı işaret.

atar
FileNotFoundException

katransız

public static unTar (File inputFile, 
        File outputDir)

Tar dosyasını bir dizine açın. tar.gz dosyası ihtiyaçları olduğu unGzip(File, File) ilk.

parametreler
inputFile File : ekstresine tar dosyası

outputDir File : dizin nerede çıkarılan dosyaları koymak.

İadeler
Listesi ERROR(/File) asfaltlanmaış.

atar
FileNotFoundException

katransız

public static unTar (File inputFile, 
        File outputDir, 
         fileNames)

Tar dosyasını bir dizine açın. tar.gz dosyası ihtiyaçları olduğu unGzip(File, File) ilk.

parametreler
inputFile File : ekstresine tar dosyası

outputDir File : dizin nerede çıkarılan dosyaları koymak.

fileNames : tar'dan çıkartılacak dosyalar.

İadeler
Listesi ERROR(/File) asfaltlanmaış.

atar
FileNotFoundException