Formatowanie tabeli

public class TableFormatter
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


Klasa pomocnicza wyświetlająca macierz elementów String, tak aby każda kolumna elementu była wyrównana

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TableFormatter ()

Metody publiczne

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

Wyświetlaj podane elementy String jako tabelę z wyrównanymi kolumnami.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Ustawia liczbę białych znaków między każdą kolumną.

Konstruktorzy publiczni

Formatowanie tabeli

public TableFormatter ()

Metody publiczne

wyświetlaczTabela

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Wyświetlaj podane elementy String jako tabelę z wyrównanymi kolumnami.

Parametry
table : macierz elementów String. Rzędy mogą mieć różną długość

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) do którego ma zostać zrzucony wynik

ustaw odstępy kolumn

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Ustawia liczbę białych znaków między każdą kolumną.

Parametry
spacing int : liczba białych znaków

Zwroty
TableFormatter TableFormatter