SystemUtil.EnvZmienna

public static final enum SystemUtil.EnvVariable
extends Enum< SystemUtil.EnvVariable >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable >
com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Metody publiczne

static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)
static final EnvVariable[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Metody publiczne

wartość

public static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
SystemUtil.EnvVariable

wartości

public static final EnvVariable[] values ()

Zwroty
EnvVariable[]