กระบวนการย่อยExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


ตัวช่วยในการจัดการเอาต์พุตข้อยกเว้นจากรันเนอร์คำสั่ง Tradefed มาตรฐาน

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SubprocessExceptionParser ()

วิธีการสาธารณะ

static String getPathFromStderr (String stderr)

แยกพาธไฟล์ของข้อยกเว้นที่เป็นอนุกรม

static void handleStderrException ( CommandResult result)

พยายามแยกข้อยกเว้นที่เหมาะสมจาก stderr หากไม่ยึดติดกับ RuntimeException

ผู้สร้างสาธารณะ

กระบวนการย่อยExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

วิธีการสาธารณะ

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

แยกพาธไฟล์ของข้อยกเว้นที่เป็นอนุกรม

พารามิเตอร์
stderr String

คืนสินค้า
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

พยายามแยกข้อยกเว้นที่เหมาะสมจาก stderr หากไม่ยึดติดกับ RuntimeException

พารามิเตอร์
result CommandResult

ขว้าง
DeviceNotAvailableException