Pomocnik zdarzenia podprocesu

public class SubprocessEventHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


Pomocnik do serializacji/deserializacji zdarzeń, które mają być przekazywane do dziennika.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

Podstawowy pomocnik dla informacji o ignorowaniu testu.

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

Pomocnik dla informacji o błędach testowych.

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

Pomocnik informacji o zakończeniu wywołania.

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

Pomocnik dla informacji o niepowodzeniu wywołania.

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

Pomocnik informacji o uruchomieniu wywołania.

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

Pomocnik w zakresie informacji o stowarzyszeniu logAssociation.

class SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

Pomocnik dla informacji testEnded.

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

Pomocnik dla informacji testLog.

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

Pomoc dla informacji o uruchomieniu modułu testowego.

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

Pomocnik dla informacji testRunEnded.

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

Pomocnik dla informacji o testRunFailed

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

Pomocnik dla informacji testRunStarted

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

Pomocnik informacji o testStarted

Konstruktorzy publiczni

SubprocessEventHelper ()

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik zdarzenia podprocesu

public SubprocessEventHelper ()