SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Çağrı için yardımcı bilgi başlattı.

Özet

Alanlar

public Long mStartTime

public String mTestTag

Kamu kurucuları

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Herkese açık yöntemler

String toString ()

Alanlar

mStartTime

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

Kamu kurucuları

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Parametreler
testTag String

startTime Long

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Herkese açık yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String