SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo


Pomocnik informacji o zakończeniu wywołania.

Streszczenie

Pola

public mBuildAttributes

Konstruktorzy publiczni

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mBuildAtrybuty

public  mBuildAttributes

Konstruktorzy publiczni

InvocationEndedEventInfo

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Parametry
buildAttributes

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String