SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo


Podstawowy pomocnik dla informacji o ignorowaniu testu.

Streszczenie

Pola

public String mClassName

public String mTestName

Konstruktorzy publiczni

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Metody chronione

JSONObject getNewJson ()

Pola

mNazwaKlasy

public String mClassName

mNazwaTestu

public String mTestName

Konstruktorzy publiczni

Informacje o zdarzeniu podstawowym testu

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Parametry
className String

testName String

Informacje o zdarzeniu podstawowym testu

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String

Metody chronione

zdobądź NewJsona

protected JSONObject getNewJson ()

Zwroty
JSONObject