StringUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Yaygın dize işleme için dizelerden kaçan yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçılar

StringUtil ()

Herkese açık yöntemler

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Belirli bir dizedeki tüm değişkenleri haritadaki değerleriyle genişletin.

Kamu inşaatçılar

StringUtil

public StringUtil ()

Herkese açık yöntemler

genişletmek

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Belirli bir dizedeki tüm değişkenleri haritadaki değerleriyle genişletin.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Parametreler
str String : genişletilecek kaynakString

valueMap

İadeler
String değişken isimleri ve değerleri ile harita