SparseImageUtil

public class SparseImageUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil


Narzędzie do nierozrzedzonych, rzadkich obrazów.

Ten fragment kodu został przejęty z: frameworks/base/packages/DynamicSystemInstallationService/src/com/Android/dynsystem/SparseInputStream.java

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class SparseImageUtil.SparseInputStream

SparseInputStream odczytuje z źródła i wykrywa format danych.

Konstruktorzy publiczni

SparseImageUtil ()

Metody publiczne

static boolean isSparse (File imgFile)

Testuje, czy plik jest rozrzedzonym obrazem.

static void unsparse (File imgFile, File destFile)

Rozparowuje rozrzedzony plik obrazu.

Konstruktorzy publiczni

SparseImageUtil

public SparseImageUtil ()

Metody publiczne

jestrzadki

public static boolean isSparse (File imgFile)

Testuje, czy plik jest rozrzedzonym obrazem.

Parametry
imgFile File : ERROR(/File) , który ma zostać przetestowany.

Zwroty
boolean true, jeśli imgFile jest rzadkim obrazem.

rzadkie

public static void unsparse (File imgFile, 
                File destFile)

Rozparowuje rozrzedzony plik obrazu.

Parametry
imgFile File : ERROR(/File) który jest rzadkim obrazem.

destFile File : ERROR(/File) do którego można zapisać niesparsowany obraz.

Rzuca
jeśli imgFile nie jest rzadkim obrazem.