SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


SparseInputStream, yukarı akıştan okur ve veri biçimini algılar. Yukarı akış geçerli bir seyrek veriyse, anında ayrıştırır. Aksi takdirde, olduğu gibi geçer.

Özet

Kamu inşaatçıları

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

Genel yöntemler

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

Dağıtılmamış görüntüdeki toplam bayt sayısını döndürür.

Kamu inşaatçıları

seyrekGiriş Akışı

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

parametreler
in BufferedInputStream

originalSize long

Genel yöntemler

kapat

public void close ()

seyrek

public boolean isSparse ()

İadeler
boolean

okuman

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

parametreler
buf byte

off int

len int

İadeler
int

okuman

public int read ()

İadeler
int

boyut

public long size ()

Dağıtılmamış görüntüdeki toplam bayt sayısını döndürür.

İadeler
long mOriginalSize temel alınan akış zaten seyrek değilse.