SimplePerfStatResultParser

public final class SimplePerfStatResultParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfStatResultParser


Klasa narzędziowa do analizowania wyniku Simpleperf.

Powinno być przydatne przy wdrażaniu odbiornika wyników testu

Streszczenie

Metody publiczne

static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Metoda narzędziowa do analizowania wielu linii wyników Simpleperf

static parseSingleLine (String line)

Metoda narzędziowa do analizowania pojedynczej linii wyników Simpleperf

Metody publiczne

parseRawOutput

public static SimplePerfResult parseRawOutput (String output)

Metoda narzędziowa do analizowania wielu linii wyników Simpleperf

Parametry
output String : wiele linii ciągu

Zwroty
SimplePerfResult Obiekt SimplePerfResult do przechowywania informacji o wynikach Simpleperf

przeanalizuj pojedynczą linię

public static  parseSingleLine (String line)

Metoda narzędziowa do analizowania pojedynczej linii wyników Simpleperf

Parametry
line String : pojedyncza linia wyników Simpleperf

Zwroty
Lista ciągów zawiera informacje. Jeśli długość wynosi 0, dane wyjściowe nie są analizowane. Jeśli długość wynosi 1, jest to czas całkowity. Jeśli długość wynosi 3, zawiera metrykę (poz. 0), punkt odniesienia (poz. 1) i komentarz (poz. 2)