Strumień ShellOutputReceiver

public final class ShellOutputReceiverStream
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ShellOutputReceiverStream


Podklasa narzędzia OutputStream, która zapisuje w IShellOutputReceiver.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Utwórz nowy adapter dla danego IShellOutputReceiver .

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, FileOutputStream fileOutput)

Metody publiczne

void close ()
void flush ()
void write (byte[] b)
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int b)

Konstruktorzy publiczni

Strumień ShellOutputReceiver

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Utwórz nowy adapter dla danego IShellOutputReceiver .

Poprawne jest zapewnienie tutaj odbiornika zerowego, aby uprościć kod przy użyciu adaptera, tj. aby można było go używać z zasobami try-with-resources bez sprawdzania samego odbiornika zerowego.

Parametry
receiver IShellOutputReceiver

Strumień ShellOutputReceiver

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, 
        FileOutputStream fileOutput)

Parametry
receiver IShellOutputReceiver

fileOutput FileOutputStream

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

spłukać

public void flush ()

pisać

public void write (byte[] b)

Parametry
b byte

pisać

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametry
b byte

off int

len int

pisać

public void write (int b)

Parametry
b int