KaynakUtil

public class ResourceUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ResourceUtil


Yapılandırma kaynaklarını okumak için yardımcı program.

Özet

Kamu inşaatçıları

ResourceUtil ()

Genel yöntemler

static boolean extractResourceAsFile (String resource, File output)

Belirli bir kaynağı bir çıktı dosyasına ayıklar.

static boolean extractResourceWithAltAsFile (String resource, String altResourcePath, File output)

Belirli bir kaynağı, geri dönüş alternatif yolu ile bir çıktı dosyasına ayıklar.

static readConfigurationFromFile (File propertyFile)

Bir dosyadan bir özellik yapılandırmasını okuyun.

static readConfigurationFromResource (String resource)

Kaynaklardan bir özellik yapılandırmasını okuyun.

static readConfigurationFromStream (InputStream propertyStream)

Bir akıştan bir özellik yapılandırmasını okuyun.

Kamu inşaatçıları

KaynakUtil

public ResourceUtil ()

Genel yöntemler

ExtractResourceAsFile

public static boolean extractResourceAsFile (String resource, 
        File output)

Belirli bir kaynağı bir çıktı dosyasına ayıklar. Başarısız olursa false döndürür.

parametreler
resource String

output File

İadeler
boolean

ExtractResourceWithAltAsFile

public static boolean extractResourceWithAltAsFile (String resource, 
        String altResourcePath, 
        File output)

Belirli bir kaynağı, geri dönüş alternatif yolu ile bir çıktı dosyasına ayıklar. Başarısız olursa false döndürür.

parametreler
resource String

altResourcePath String

output File

İadeler
boolean

readConfigurationFromFile

public static readConfigurationFromFile (File propertyFile)

Bir dosyadan bir özellik yapılandırmasını okuyun. Yapılandırma bir "anahtar=değer" veya "anahtar:değer" biçimini takip etmelidir. Yöntem güvenlidir ve hata durumunda boş bir harita döndürür.

parametreler
propertyFile File : Okunacak kaynağın yolu.

İadeler
yüklenen kaynakların bir ERROR(/Map) .

Ayrıca bakınız:

readConfigurationFromResource

public static readConfigurationFromResource (String resource)

Kaynaklardan bir özellik yapılandırmasını okuyun. Yapılandırma bir "anahtar=değer" veya "anahtar:değer" biçimini takip etmelidir. Yöntem güvenlidir ve hata durumunda boş bir harita döndürür.

parametreler
resource String : Okunacak kaynağın yolu.

İadeler
yüklenen kaynakların bir ERROR(/Map) .

Ayrıca bakınız:

readConfigurationFromStream

public static readConfigurationFromStream (InputStream propertyStream)

Bir akıştan bir özellik yapılandırmasını okuyun. Yapılandırma bir "anahtar=değer" veya "anahtar:değer" biçimini takip etmelidir. Yöntem güvenlidir ve hata durumunda boş bir harita döndürür.

parametreler
propertyStream InputStream : Okunacak kaynağın yolu.

İadeler
yüklenen kaynakların bir ERROR(/Map) .

Ayrıca bakınız: