PsParser

public class PsParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


Narzędzie używane do analizowania (USER, PID i NAZWA) z wyników polecenia „ps”.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PsParser ()

Metody publiczne

static getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj je na listę obiektów ProcessInfo.

Konstruktorzy publiczni

PsParser

public PsParser ()

Metody publiczne

pobierzProcesy

public static  getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj je na listę obiektów ProcessInfo.

Parametry
psOutput String : dane wyjściowe polecenia „ps”.

Zwroty
lista informacji o procesie