ProtoUtil

public class ProtoUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ProtoUtil


Protobuf iletileriyle agnostik olarak başa çıkmak için yardımcı yöntemler.

Özet

Kamu inşaatçıları

ProtoUtil ()

Genel yöntemler

static getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references) getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references)

Yuvalanmış bir alan referansının değerlerini alın, ör.

Kamu inşaatçıları

ProtoUtil

public ProtoUtil ()

Genel yöntemler

getNestedFieldFromMessageAsStrings

public static  getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, 
                 references)

İç içe geçmiş bir alan başvurusunun değerlerini, yani field_1.field_2.field_3, bir proto mesajından bir dize listesi olarak alın. Bir alan bulunamadığında boş bir liste döndürür.

Alan başvurusu tekrarlanan alanlar içeriyorsa, her örnek genişletilerek bir dize listesi elde edilir.

parametreler
message Message : protobuf Message veya nesne ayrıştırılmasına.

references : Mesajın kökünden başlayan alan referanslarının listesi. Biz okumak istiyorsanız örneğin field_2 değerinin altında field_1 içinde messageOrObject liste olacağını field1 , field2 .

İadeler
Referans tarafından atıfta bulunulan tüm alan değerlerinin listesi. Eğer references boş, döner message.toString() bir liste olarak. Eğer references geçersiz, boş bir liste verir.