ProtoUtil

public class ProtoUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProtoUtil


Metody użytkowe do radzenia sobie z komunikatami protobuf niezależnie od typu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ProtoUtil ()

Metody publiczne

static getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references) getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references)

Uzyskaj wartości odniesienia do zagnieżdżonego pola, tj

Konstruktorzy publiczni

ProtoUtil

public ProtoUtil ()

Metody publiczne

getNestedFieldFromMessageAsStrings

public static  getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, 
                 references)

Pobierz wartości odniesienia do zagnieżdżonego pola, tj. pole_1.pole_2.pole_3, z komunikatu proto jako listę ciągów znaków. Zwraca pustą listę, gdy nie można znaleźć pola.

Jeśli odwołanie do pola zawiera powtarzające się pola, każde wystąpienie jest rozwijane, co skutkuje listą ciągów.

Parametry
message Message : Message protobuf lub obiekt, który ma zostać przeanalizowany.

references : lista odniesień do pól rozpoczynająca się od źródła wiadomości. np. jeśli chcemy przeczytać field_2 pod wartością field_1 w messageOrObject , lista będzie miała field1 , field2 .

Zwroty
Lista wszystkich wartości pól, do których odwołuje się odwołanie. Jeśli references są puste, zwraca message.toString() jako listę. Jeśli references są nieprawidłowe, zwraca pustą listę.