Işlem bilgisi

public class ProcessInfo
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ProcessInfo


İşlemle ilgili (KULLANICI, PID, İSİM, BAŞLANGIÇ ZAMANI İKİNCİ EPOCH BERİ) bilgilerini saklamak için kullanılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

ProcessInfo (String user, int pid, String name)

Kullanıcıya, işlem kimliğine ve işlemin adına göre işlem bilgisi nesnesini oluşturur.

ProcessInfo (String user, int pid, String name, long startTime)

Kullanıcıya, işlem kimliğine, işlemin adına, işlem başlangıç ​​saatine göre işlem bilgi nesnesini oluşturur.

Genel yöntemler

String getName ()

İşlem adını döndürür.

int getPid ()

İşlem kimlik numarasını döndürür.

long getStartTime ()

Epoch'tan bu yana işlem başlangıç ​​zamanını saniye cinsinden döndürür.

String getUser ()

İşlem sahibinin kullanıcı adını döndürür.

String toString ()

Kamu inşaatçıları

Işlem bilgisi

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name)

Kullanıcıya, işlem kimliğine ve işlemin adına göre işlem bilgisi nesnesini oluşturur.

parametreler
user String : süreç sahibinin kullanıcı adı

pid int : işlem kimlik numarası

name String : işlem adı

Işlem bilgisi

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name, 
        long startTime)

Kullanıcıya, işlem kimliğine, işlemin adına, işlem başlangıç ​​saatine göre işlem bilgi nesnesini oluşturur.

parametreler
user String : süreç sahibinin kullanıcı adı

pid int : işlem kimlik numarası

name String : işlem adı

startTime long : çağdan bu yana işlem başlama zamanı saniye

Genel yöntemler

getName

public String getName ()

İşlem adını döndürür.

İadeler
String

getPid

public int getPid ()

İşlem kimlik numarasını döndürür.

İadeler
int

GetStartTime

public long getStartTime ()

Epoch'tan bu yana işlem başlangıç ​​zamanını saniye cinsinden döndürür. Cihaz işlemi için başlangıç ​​zamanı cihaz saatini kullanır

İadeler
long

getUser

public String getUser ()

İşlem sahibinin kullanıcı adını döndürür.

İadeler
String

toString

public String toString ()

İadeler
String