Informacje o procesie

public class ProcessInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProcessInfo


Służy do przechowywania informacji związanych z procesem (UŻYTKOWNIK, PID, NAZWA, CZAS ROZPOCZĘCIA W SEKUNDZIE OD EPOKI).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ProcessInfo (String user, int pid, String name)

Konstruuje obiekt informacyjny procesu na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu i nazwy procesu.

ProcessInfo (String user, int pid, String name, long startTime)

Konstruuje obiekt informacyjny procesu na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu, nazwy procesu i czasu rozpoczęcia procesu.

Metody publiczne

String getName ()

Zwraca nazwę procesu.

int getPid ()

Zwraca numer identyfikacyjny procesu.

long getStartTime ()

Zwraca czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki.

String getUser ()

Zwraca nazwę użytkownika właściciela procesu.

String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Informacje o procesie

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name)

Konstruuje obiekt informacyjny procesu na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu i nazwy procesu.

Parametry
user String : nazwa użytkownika właściciela procesu

pid int : numer identyfikacyjny procesu

name String : nazwa procesu

Informacje o procesie

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name, 
        long startTime)

Konstruuje obiekt informacyjny procesu na podstawie użytkownika, identyfikatora procesu, nazwy procesu i czasu rozpoczęcia procesu.

Parametry
user String : nazwa użytkownika właściciela procesu

pid int : numer identyfikacyjny procesu

name String : nazwa procesu

startTime long : czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki

Metody publiczne

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwraca nazwę procesu.

Zwroty
String

pobierzPid

public int getPid ()

Zwraca numer identyfikacyjny procesu.

Zwroty
int

getStartTime

public long getStartTime ()

Zwraca czas rozpoczęcia procesu w sekundach od epoki. W przypadku procesu urządzenia czas rozpoczęcia będzie uwzględniał czas urządzenia

Zwroty
long

pobierz użytkownika

public String getUser ()

Zwraca nazwę użytkownika właściciela procesu.

Zwroty
String

doString

public String toString ()

Zwroty
String