PrettyPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Narzędzie pomocnicze, które pomaga wydrukować wyróżniającą się wiadomość rozdzielaną.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PrettyPrintDelimiter ()

Metody publiczne

static void printStageDelimiter (String message)

Drukuje komunikat rozdzielany, biorąc pod uwagę ciąg podstawowy.

Konstruktorzy publiczni

PrettyPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

Metody publiczne

printStageDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

Drukuje komunikat rozdzielany, biorąc pod uwagę ciąg podstawowy.

Parametry
message String

,

PrettyPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Narzędzie pomocnicze, które pomaga wydrukować wyróżniającą się wiadomość rozdzielaną.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PrettyPrintDelimiter ()

Metody publiczne

static void printStageDelimiter (String message)

Drukuje komunikat rozdzielany, biorąc pod uwagę ciąg podstawowy.

Konstruktorzy publiczni

PrettyPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

Metody publiczne

printStageDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

Drukuje komunikat rozdzielany, biorąc pod uwagę ciąg podstawowy.

Parametry
message String