JavaCodeCoverageFlusher

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Cihazda çalışan işlemlerden gelen Java kodu kapsamı ölçümlerini sıfırlayan ve zorlayan bir yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçılar

JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, processNames)

Herkese açık yöntemler

forceCoverageFlush ()

Cihazda çalışan işlemlerden Java kapsama verilerini temizlemeye zorlar.

void resetCoverage ()

Verilen işlemler için Java kodu kapsam sayaçlarını sıfırlar.

Kamu inşaatçılar

JavaCodeCoverageFlusher

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Parametreler
device ITestDevice

processNames

Herkese açık yöntemler

forceCoverageFlush

public  forceCoverageFlush ()

Cihazda çalışan işlemlerden Java kapsama verilerini temizlemeye zorlar.

İadeler
cihazda oluşturulan kapsam dosyalarının bir listesi.

Atar
DeviceNotAvailableException

resetCoverage

public void resetCoverage ()

Verilen işlemler için Java kodu kapsam sayaçlarını sıfırlar.

Atar
DeviceNotAvailableException