JUnitXml解析器

public class JUnitXmlParser
extends AbstractXmlParser

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser
com.android.tradefed.util.JUnitXmlParser


解析器从存储在 ant 的 XMLJUnitResultFormatter 中的 JUnit 结果中提取测试结果数据,并将其转发到 ITestInitationListener。

也可以看看:

概括

公共构造函数

JUnitXmlParser ( ITestInvocationListener listener)

创建 JUnitXmlParser

JUnitXmlParser (String runName, ITestInvocationListener listener)

创建一个通知listenerJUnitXmlParser ,将runName传递给ITestInvocationListener#testRunStarted

受保护的方法

DefaultHandler createXmlHandler ()

创建一个ERROR(/DefaultHandler)来处理 xml

公共构造函数

JUnitXml解析器

public JUnitXmlParser (ITestInvocationListener listener)

创建 JUnitXmlParser

参数
listener ITestInvocationListener :将结果转发到的ITestInvocationListener

JUnitXml解析器

public JUnitXmlParser (String runName, 
                ITestInvocationListener listener)

创建一个通知listenerJUnitXmlParser ,将runName传递给ITestInvocationListener#testRunStarted

参数
runName String

listener ITestInvocationListener

受保护的方法

创建XmlHandler

protected DefaultHandler createXmlHandler ()

创建一个ERROR(/DefaultHandler)来处理 xml

退货
DefaultHandler