JUnitXmlParser

public class JUnitXmlParser
extends AbstractXmlParser

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser
com.android.tradefed.util.JUnitXmlParser


Parser, który wyodrębnia dane wyników testów z wyników JUnit przechowywanych w formacie XMLJUnitResultFormatter mrówki i przekazuje je do obiektu ITestInvocationListener.

Zobacz też:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JUnitXmlParser ( ITestInvocationListener listener)

Utwórz JUnitXmlParser

JUnitXmlParser (String runName, ITestInvocationListener listener)

Tworzy JUnitXmlParser , który powiadamia listener , przekazując runName do ITestInvocationListener#testRunStarted .

Metody chronione

DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia pliku XML

Konstruktorzy publiczni

JUnitXmlParser

public JUnitXmlParser (ITestInvocationListener listener)

Utwórz JUnitXmlParser

Parametry
listener ITestInvocationListener : element ITestInvocationListener , do którego mają być przesyłane wyniki

JUnitXmlParser

public JUnitXmlParser (String runName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tworzy JUnitXmlParser , który powiadamia listener , przekazując runName do ITestInvocationListener#testRunStarted .

Parametry
runName String

listener ITestInvocationListener

Metody chronione

utwórzXmlHandler

protected DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) w celu przetworzenia pliku XML

Zwroty
DefaultHandler