IRUNUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Interfejs do asynchronicznego wykonywania operacji, która zwraca stan logiczny.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cancel ()

Anuluj operację.

default getCommand ()

Zwraca polecenie skojarzone z uruchamialnym.

default CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult skojarzony z poleceniem.

abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Metody publiczne

anulować

public abstract void cancel ()

Anuluj operację.

pobierz polecenie

public  getCommand ()

Zwraca polecenie skojarzone z uruchamialnym.

Zwroty

pobierzWynik

public CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult skojarzony z poleceniem.

Zwroty
CommandResult

biegać

public abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Zwroty
boolean true , jeśli operacja została wykonana pomyślnie, w przeciwnym razie false

Rzuty
Exception jeśli operacja zakończyła się nieprawidłowo