IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Interfejs do asynchronicznego wykonywania operacji, która zwraca stan logiczny.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cancel ()

Anuluj operację.

default boolean checkOutputMonitor (Long idleOutputTimeout)

Sprawdza, czy aktualnie wykonywana operacja poczyniła postępy od ostatniego sprawdzenia.

default getCommand ()

Zwraca polecenie powiązane z elementem uruchamialnym.

default CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult powiązany z poleceniem.

abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Metody publiczne

anulować

public abstract void cancel ()

Anuluj operację.

sprawdźMonitorWyjścia

public boolean checkOutputMonitor (Long idleOutputTimeout)

Sprawdza, czy aktualnie wykonywana operacja poczyniła postępy od ostatniego sprawdzenia.

Parametry
idleOutputTimeout Long : ms bezczynności, bez zaobserwowanego postępu, zanim zaczniesz zakładać, że nie następuje żaden postęp.

Zwroty
boolean true, jeśli wykryto postęp, w przeciwnym razie false.

pobierz polecenie

public  getCommand ()

Zwraca polecenie powiązane z elementem uruchamialnym.

Zwroty

uzyskaj wynik

public CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult powiązany z poleceniem.

Zwroty
CommandResult

uruchomić

public abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Zwroty
boolean true , jeśli operacja została wykonana pomyślnie, false w przeciwnym razie

Rzuca
Exception jeśli operacja została zakończona nieprawidłowo