IRunUtil.EnvPriority

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPriority


Wyliczenie określające, czy ustawiać, czy rozbrajać określone środowisko. zmienna ma priorytet.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

Metody publiczne

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

Wartości wyliczeniowe

USTAWIĆ

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

NIEOPRAWNY

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

Metody publiczne

wartość

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IRunUtil.EnvPriority

wartości

public static final EnvPriority[] values ()

Zwroty
EnvPriority[]