IE-posta

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


E-posta göndermek için arayüz.

Özet

iç içe sınıflar

class IEmail.Message

E-posta iletisi verileri için kapsayıcı.

Genel yöntemler

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem.

Genel yöntemler

göndermek

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem. Message to, konu ve gövde alanlarının boş olmadığını doğrular, ancak boş denetimlerin ötesinde doğrulama yapmaz. Bu aşamada SMTP düzeyindeki hataların tespit edilemediğini unutmayın. E-postanın eşzamansız doğası nedeniyle, genellikle mesajın zarf göndericisine rapor edilirler. Bu durumda, zarf gönderen genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

parametreler
msg IEmail.Message : IEmail.Message

atar
IllegalArgumentException msg to, konu veya gövde alanlarından herhangi biri boşsa
e-posta gönderme eşzamanlı olarak algılanabilen bir şekilde başarısız olursa