IE-posta

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


E-posta göndermek için arayüz.

Özet

İç içe sınıflar

class IEmail.Message

E-posta mesajı verileri için kapsayıcı.

Genel yöntemler

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Bir Message göndermek için bir yöntem.

Genel yöntemler

Göndermek

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Bir Message göndermek için bir yöntem. Message alıcı, konu ve gövde alanlarının boş olmadığını doğrular, ancak boş kontrollerin ötesinde bir doğrulama yapmaz. Bu aşamada herhangi bir SMTP düzeyindeki hatanın tespit edilemeyeceğini unutmayın. E-postanın eşzamansız doğası nedeniyle, bunlar genellikle iletinin zarf göndericisine bildirilir. Bu durumda, zarfı gönderen kişi genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

parametreler
msg IEmail.Message : Göndermeye çalışılacak IEmail.Message

Atar
msg alıcı, konu veya gövde alanlarından herhangi biri boşsa
e-posta gönderme eşzamanlı olarak algılanabilir bir şekilde başarısız olursa