בלתי ניתן להשבתה

public interface IDisableable

com.android.tradefed.util.IDisableable


ממשק שמתאר אובייקט נתונים מ-Trendified שאפשר להשבית. המערכת תדלג על אובייקט מושבת ולא תיקרא בכלל.

סיכום

שיטות ציבוריות

default boolean isDisabled()

הפונקציה מחזירה את הערך True אם כל האובייקט מושבת (דילוג על ההגדרה וגם על הפריקה).

default boolean isTearDownDisabled()

מחזירה את הערך True אם צריך לדלג רק על הפריקה.

default void setDisable(boolean isDisabled)

הגדרה זו קובעת אם יש להשבית את האובייקט.

default void setDisableTearDown(boolean isDisabled)

המדיניות קובעת אם צריך לדלג על שלב הפריקה באובייקט.

שיטות ציבוריות

מושבתת

public boolean isDisabled ()

הפונקציה מחזירה את הערך True אם כל האובייקט מושבת (דילוג על ההגדרה וגם על הפריקה). אחרת, שקרית.

החזרות
boolean

isTearDownDisabled

public boolean isTearDownDisabled ()

מחזירה את הערך True אם צריך לדלג רק על הפריקה. אחרת, שקרית.

החזרות
boolean

הגדרה השבתה

public void setDisable (boolean isDisabled)

הגדרה זו קובעת אם יש להשבית את האובייקט. כשההגדרה מושבתת, צריך לדלג גם על שלבי ההגדרה וגם על שלבי הפרוק. אפשר להשתמש בו כדי להשבית אובייקט כברירת מחדל ב-constructor שמוגדר כברירת המחדל.

פרמטרים
isDisabled boolean: המצב שצריך להוסיף אליו את האובייקט.

setDisableTearDown

public void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

המדיניות קובעת אם צריך לדלג על שלב הפריקה באובייקט. שלב ההגדרה עדיין הושלם.

פרמטרים
isDisabled boolean: המצב שצריך להוסיף אליו את האובייקט.