HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Hprof raporlarının Tahsis Siteleri bölümündeki bilgileri ayrıştırmak için yardımcı sınıf.

Özet

Kamu kurucuları

HprofAllocSiteParser ()

Herkese açık yöntemler

parse (File hprofReport)

Bir metin hprof raporu ayrıştırın.

Kamu kurucuları

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Herkese açık yöntemler

ayrıştırmak

public  parse (File hprofReport)

Bir metin hprof raporu ayrıştırın.

Parametreler
hprofReport File : hprof raporunu içeren dosya.

İadeler
sonuçları içeren bir Harita