OgólneLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Struktura przechowująca zdarzenie logcat z typem zdarzenia i wyzwalającym komunikatem logcat

Streszczenie

Metody publiczne

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Metody publiczne

pobierz typ zdarzenia

public LogcatEventType getEventType ()

Zwroty
LogcatEventType

pobierz wiadomość

public String getMessage ()

Zwroty
String