KoşulÖncelikBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher<T>


Öğelerin bir tür koşulla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için bir arabirim.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean matches (T element)

Belirli bir element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

Genel yöntemler

maçlar

public abstract boolean matches (T element)

Belirli bir element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

parametreler
element T : eşleştirilecek nesne

İadeler
boolean koşul karşılanırsa true . Aksi takdirde false .