ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher<T>


Öğelerin bir tür koşulla eşleşip eşleşmediğini belirleyen bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean matches (T element)

Verilen element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

Genel yöntemler

maçlar

public abstract boolean matches (T element)

Verilen element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

Parametreler
element T : eşleşecek nesne

İadeler
boolean koşul karşılanırsa true . aksi takdirde false .