WarunekPriorytetBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch<T>


ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher , który pasuje do dowolnego obiektu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AlwaysMatch ()

Metody publiczne

boolean matches (T element)

Określ, czy dany element spełnia wymagany warunek

Konstruktorzy publiczni

Zawsze dopasowuj

public AlwaysMatch ()

Metody publiczne

mecze

public boolean matches (T element)

Określ, czy dany element spełnia wymagany warunek

Parametry
element T : obiekt do dopasowania

Zwroty
boolean true , jeśli warunek został spełniony. inaczej false .