ClassPathScanner.IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


Filtr ścieżek wejściowych ścieżki klas

Wzorowany na FileFilter

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

abstract String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisów ścieżki klas.

Metody publiczne

zaakceptować

public abstract boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : ścieżka względna wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean

przekształcać

public abstract String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisów ścieżki klas.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy, w formacie „foo/path/file.ext”.

Zwroty
String nazwaścieżki przekonwertowana na format kontekstowy