ClassPathScanner.ClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ClassNameFilter
extends Object implements ClassPathScanner.IClassPathFilter

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter


IClassPathFilter , który filtruje i przekształca nazwy klas Java.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClassNameFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisów ścieżki klas.

Konstruktorzy publiczni

Filtr nazwy klasy

public ClassNameFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : ścieżka względna wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean

przekształcać

public String transform (String pathName)

Opcjonalny konwerter nazw ścieżek wpisów ścieżki klas.

Parametry
pathName String : względna ścieżka wpisu ścieżki klasy, w formacie „foo/path/file.ext”.

Zwroty
String nazwaścieżki przekonwertowana na format kontekstowy